• Fra venstre Arnvid Brustveit (fylkesleder Norges Livredningsselskap), Stig Ingmar Omdal, ordfører Olav Hafstad, Arne Lindland og Astri Aase (Livredningsselskapet). Det er Omdal og Lindland som er heltene etter at de berget livene til to kvinner som hadde kjørt ut i Lundevatnet. Hans E. H. Jacobsen

Livreddere hedret

Uten Stig Ingmar Omdal og Arne Lindlands snarrådige innsats kunne to jenter gått til bunns i det iskalde og opptil 314 meter dype Lundevatnet 10. januar.