Slangedans på ONS

Blant om lag 1200 utstillere på ONS gjelder det å skille seg ut.