Husbrann på Vigrestad

Første etasje i et hus i Småhaugsveien er utbrent.