Utsett nytt bygg til barnepsykiatrien

Dei som ventar på eit nytt bygg for barne— og ungdomspsykiatrien i Stavanger må smøra seg med tålmod. No er byggestart utsett til tidligast 2010.