For hurtigferjer i Tau-sambandet

Stortingets samferdselskomite ser positivt på Fjellstrand sitt arbeid med hurtigferjene "FerryCat" og stiller seg positive til at denne ferjetypen kan prøves ut i de riksvegferjesamband der det ligger til rette for det, heter det blant annet i budsjettinnstillingen som komiteen avga seint torsdag kveld.