Sving skal dempe farten

Hvis vi bygger en slags sving ved innkjøringen til Bakkebø, så ødelegger vi Slettebøstranda som fartsstrekning.