Pot får avhøre 14 tyske vitner

Borgarting lagmannsrett har avgjort at Politiets overvåkingstjeneste (Pot) kan foreta rettslige avhør av 14 tyske vitner, til bruk i etterforskningen mot spionsiktede Stein Viksveen.