Signaturtogene tatt ut av drift etter avsporing

NSB har inntil videre stanset all trafikk med Signaturtogene.