• Dette er det nye komplekset på 15 etasjer og 100 leiligheter som planlegges ved Kverneland bil - på Tjøtta i Klepp, men bare 10 minutters gåtur til Bryne stasjon. Plank Arkitekter

Bryne stanser høyblokk i Klepp

Klepp kan ikke bare komme og sette opp dette høyhuset på 15 etasjer i grenselandet mot Bryne. Time-politikerne nøyer seg ikke bare med en protest. De fremmer innsigelse mot det nye biltårnet.