• Kruse Smith AS bygger Sandsfjordbrua, som blir totalt 580 meter lang med hovedspenn på 290 meter. Seilingshøyden blir 65 meter. Tor Inge Jøssang

Sandsfjordbrua tar form

Høsten 2015 blir indre Ryfylke ferjefritt.