- Vi godtar ikke selvtekt

Saksøkerens advokat, Kjersti Lunde i Haver Advokatfirma, sier at gjerdet ble ødelagt i om lag 60 meters lengde.