• Flere pasienter er svært krevende. I 2013 hadde Helse Stavanger 15 pasienter som var dømt til psykisk helsevern. Til sammenligning var det i Helse Bergen åtte. Lars Idar Waage

Slik skal SUS få ned bruken av tvang mot pasienter

Flere ansatte er en del av oppskriften for å få ned den omfattende bruken av tvang i psykiatrien i Stavanger. Samtidig er det til enhver tid helt fullt av pasienter.