Busskutt til politikerne

Jeg føler at buss— kuttene er blitt mer dramatiske enn vi politikere hadde lagt opp til, sier leder Ola Steensnæs i utvalg for samferdsel (krf).