Kinobillettene blir dyrere

Spør du om vanlig billettpris for voksne på kino i Stavanger fra høsten av, får du et tredelt svar: 50, 75 og 130 kroner. Det kommer an på hvor lang filmen er, hva slags sal du vil sitte i, og hvilken ukedag du går på kino.