Bergen byrett "ikke rette sted" å avhøreViksveen

Bergen forhørsrett er ikke rette sted for etrettslig avhør av den spionsiktede journalisten Stein Viksveen,mener byrettsjustitiarius Erik Elstad.