100 millioner rekker til en lærebok på hver

Stortinget bevilget 100 millioner til et nytt system med utlån av lærebøker til elever i videregående. Men det rekker ikke langt.