• Disse gatene er foreslått stengt for biltrafikk fra 22. august og ut året. Det betyr i tilfelle at det aller meste av Holmen blir utilgjengelig for privatbiler.

Sentrumsforeningen vil droppe gågateforsøk

Stavanger kommunes planer om å sperre flere gater for biltrafikk i høst møter motstand i sentrumsforeningen Stas.