• Undersjøiske tunneler som Rennfast er et hinder for syklister som ønsker å krysse fjordene. Lars Kristian Aalgaard

Syklister vil ha gratis tunnelbuss

Syklister ønsker gratis tunnelbuss på strekninger der ferjer blir erstattet av undersjøiske tunneler.