• Dragkampen om importerte humler, bildet, er ikke avsluttet. Miljødirektoratet mener all import bør forbys. Pål Christensen

– Nok norske humler til tomatbestøving

Miljøverndepartementet har ennå ikke avklart om import av fremmede jordhumler skal permanent forbys. Tre humlebol-produsenter på Jæren kan dekke gartnerienes behov i 2014.