• Bakgrunnen for nye erstatningskrav er utvidelsen av landskapsvernet langs Jærstrendene helt tilbake i 2003. Odd Pihlstrøm

17 grunneiere krever ny verne-erstatning

11 år etter utvidelsen av Jærstrendene landskapsvernområde er ny rettslig prøving av erstatningskrav fra en del grunneiere under oppseling.