Krever bedre rapport om sykehjemsstillinger

Et enstemmig kommunalstyre for helse— og sosiale tjenester i Stavanger, forlangte i går at administrasjonen lager en fullstendig rapport over hvor mange ansatte som trengs for å drive alle byens sykehjem og omsorgsboliger den dagen eldreplanen er realisert.