Bedre psykiatritilbud underveis i Egersund

Nybygg for psykiatritjenesten på Lagård kan stå klart neste høst. Mandag tar kommunestyret stilling til medfinansiering.