Kjøper DnB-bygget i Rettedalen

Kommunestyret har med 17 mot 8 stemmer vedtatt å kjøpe DnB-bygget i Rettedalen. Mindretallet besto av H, V og to fra Ap. Kjøpesummen er på 11,9 millioner kroner.