Hva er Jærens nye slagord?

Det åpne og enkle landskapet blir utgangspunkt for den nye markedsføringen av Jæren.