Sleipner-rapport ferdig onsdag

Sleipner-kommisjonens rapport legges fram kommende onsdag i Bergen.