• Dommer Mass Nærland erklærte seg inhabil i overgrepssaken i Jæren tingrett. Anders Minge

Dommer inhabil i overgrepssak

Dommer Mass Nærland valgte å erklære seg inhabil i en omfattende overgrepssak mot en 29 år gammel mann i Jæren tingrett.