• Tingrettsdommer Mass Nærland.

Pengekrav fra bilsalg og pyramideinvesteringer

Første tiltalte (48) startet med å forklare seg om personlige pengeinvesteringer tilbake til slutten av 80-tallet.