• Forskar Bjørn Mejdell Larsen er overraska over bestanden av elvemuslingar i Hå-elva. Bjørn Mejdell larsen

Slik skal elvemuslingen overleva

Jærperler har smykka kongar og dronningar og vore kjæreiksgåve til mange jærjenter. No er spørsmålet korleis elvemuslingen skal overleva.