150 landbrukstilskudd, egen pott til bratt jord

Lund-bonde Kjell Andreas Heskestad nyter godt av et rogaland-tilpasset statstilskudd til bratte arealer. Aftenbladet har funnet over 150 ulike landbrukstilskudd. Nå vil regjeringen forenkle.