Streiken i Stavanger rammer de svakeste

Det er samfunnets svakeste som rammes avstreiken blant Stavangers sosionomer og andreFO-organiserte.