Stopper høye kirkegebyrer

700 kroner koster det Stavanger-innbyggerne å leie kirke til begravelse. Stavanger bispedømmeråd sier nå nei til denne praksisen.