En smak av framtiden

Med «lånte» skjell på bordet og stortingspolitikere som gjester ble Rogaland skjellmottak offisielt åpnet i går. Nå krever dyrkerne politisk handling for å styrke senteret som sjekker om skjell er giftige.