Drosjeturen blir dyrere

Fra 1. desember heves drosjetakstene med 3,3 prosent i Stavanger.