Pris for postkasser

Martin har snekret og Martha har malt. Til sammen ble det et postkassestativ som er så flott at det er kåret til Svilands fineste.