Mottaket på Sand må bort

Magnus Hiim vil arbeida for at Sand Mottakssenter blir flytta vekk frå Sand sentrum. Sandsbuar er i ferd med å samla seg i ei aksjonsgruppe mot mottaket.