De vil gi oss snillere varer

Butikkene vil snart bugne av etisk forsvarlige produkter, om stifterne av Initiativ for Etisk Handel får det som de vil.