• Eirik K. Hobberstad og Ola Hovda gjekk i bresjen for å gi bøndene og bygdene sin eigen høgskule. I dag kan dei berre spekulera i kva skulen har betydd for bygdene både på Jæren og elles i landet. Jarle Aasland

Då bøndene fekk eigen høgskule

Først måtte studentane få trua på seg sjølv. Så kom husdyrfag og bygdeutvikling og andre fag etterpå. Slik voks bygdene sin høgskule fram.