På jakt etter Riskas sjel

Et godt rykte tar tid å opparbeide. Et dårlig rykte blir du aldri kvitt. Riska har slitt, men Kåre Inge Olsen mener en skal lete lenge etter en bedre bydel enn Riska.