Brevet fra ei mor

Dette brevet skrev ei ung mor. Hun var blitt utvist fra Svanviken arbeidskoloni. Barna måtte bli igjen.