Krever utredning av miljøtunneler

Tirsdag vedtok by— styret regulerings- planen for nye riksvei 44. Likevel er det flere uavklarte spørsmål.