Finnfast på stedet hvil

Forhåpningene om at Stortinget skulle peke ut Finnfast som prøveprosjekt slo ikke til.