Færre etatsjefer

Kraftkommunen Sirdal skal bli enklere, med færre utvalg og etatsjefer.