1000 års byutvikling på nettet

Hvorfor er Stavanger annerledes enn alle andre byer? Med noentastetrykk finner du svaret.