• Ordfører Helge Steinsvåg (Ap) tenkte å bygge ny gangbru til Jørpelandsholmen med penger som kommunen hadde fått tilbake fra IVAR. Gangbrua står ikke i fare, fordi prosjektet til syvende og sist ikke ble koplet til IVAR-pengene. Tor Inge Jøssang

Fylkesmannen gir smekk til Strand

Fylkesmannen i Rogaland nekter Strand kommune å bruke 19,4 millioner som er innbetalt av kommunens vannabonnenter til hva som helst.