POT vil ha adresser og telefonutskrifter

Overvåkingspolitiet (POT) ønsker å få den spionsiktede journalisten Stein Viksveens adressebøker og mobiltelefonregningene som viser hvem han har ringt til. POT mener at journalistens kildevern ikke er til hinder for dette.