• Mari Sikveland (11), Pia Schjøberg (11) og Martin Skadsem (10) er klare på at de ønsker bokmål som målform. -Nynorsk er vanskeligere å forstå, mener elevene. Jarle Aasland

Folkeavstemning om nynorsk eller bokmål på Malmheim skule

Signalet fra elevene og foreldrene er tydelig: — Vi vil skrive bokmål. Spørsmålet er om resten av bygda er enig. Svaret får vi mandag.