Redusert krav mot Sola-lege

Gulating lagmannsrett har redusert kravet fra Rikstrygdeverket mot Sola-legen Roald Byre med over én million kroner.