• AMK-sentralen i Stavanger ligger i bunnsjiktet når det gjelder antall telefonsamtaler per innbygger i året. Forskjellene mellom landsdelene er stor. Fredrik Refvem

Ringer sjelden 113 i Stavanger

Blant alarmsentralene i landet kommer Stavanger ut som en av de med færrest innringere per innbygger, viser ny undersøkelse.