Kapteinen tror ikke den gamle høgsfjordferja ville blitt innstilt like ofte

Skipper Anders Østerhus på høgsfjordferja M/F Finnøy tror den gamle ferja ville ført til færre innstillinger i ferjesambandet, mens ledelsen i Norled mener det er umulig å svare på.