• Nei, dette er ikke en kirke. Arkitekturen er heller ikke ment som en himmelstrebende motvekt til all forråtnelsen i Grødaland renseanlegg og det kommende biogassanlegget på nabotomta. Odd Pihlstrøm

Ny kirke? Nei, her skal det jobbes med kloakk og biogass

Det uferdige administrasjonsbygget til IVARs renseanlegg og kommende biogassfabrikk på Grødaland i Hå har fått et ganske sakralt preg.